Björn Elmgren

Björn Elmgren

Universitetslektor
Institutionen för musik och bild Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lektor i Musik med inriktning drama.
Utbildningsansvarig musiklärarutbildningen.
Att lära pedagoger utveckla kreativa välmående demokratiska människor genom att skapa en tillåtande, förlåtande och inspirerande miljö intresserar mig mycket.

Undervisning

Undervisar i sång, estetiska lärprocesser (drama) samt scenisk beredskap.

Uppdrag

Utbildningsansvarig musiklärarutbildningen
Studentrekrytering, institutionen för Musik och Bild
Marknadsföring, institutionen för Musik och Bild

Externa uppdrag

Krönikör Smålandsposten
Panelmedlem Sveriges Radio Kronoberg P4
Ordförande Smålandsoperans vänförening

Projekt/forskning

Livesändning av konserter via webb för att öka tillgänglighet för riskgrupper.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)