Profilbild

Björn Karlsson

Docent
Institutionen för kemi och biomedicin Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
+46480446740
45013, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Hej!
Jag heter Björn C.G. Karlsson och är anställd som universitetslektor i fysikalisk kemi med galenisk farmaci vid Linnéuniversitetet. Sedan 2013 är jag även docent i fysikalisk kemi.

Undervisning

Jag är idag kursansvarig samt examinator på kurserna i Organisk kemi 7,5 hp (1KE010), Galenisk fysikalisk farmaci 7,5 hp (1FA002) samt Fysikalisk kemi 7,5 hp (1KE002). Förutom dessa grundutbildningskurser så är jag även delkursansvarig för Naturvetenskaplig forskningsmetodik 15 hp (4XN002), en kurs på avancerad nivå för doktorander samt studenter på Mastersnivå. Inom en annan kurs på avancerad nivå, Modern kemi och dess tillämpningar 15 hp (4KE003) har jag delkursansvar för kurser i Datorbaserad kemi 3 hp, Molekylspektroskopi 3 hp samt Analytisk kemi med inriktning på biosensorer 3 hp.

Forskning

Min bakgrund är inom det bioorganiska och biofysikaliska forskningsområdet där jag har stor erfarenhet av studier av fysikaliska studier av olika läkemedelsmolekyler samt polymermaterial. Dessa har mestadels studerats med hjälp av en rad teoretiska metoder såsom kvantmekaniska ab initio-beräkningar samt klassisk-mekaniska molekyldynamik simuleringar.  Experimentella studier har huvudsakligen omfattat polymersyntes samt molekylspektroskopiska metoder såsom NMR-, FT-IR-, UV/Vis-absorption- samt fluorescensspektroskopi (steady-state samt tidsupplösta tekniker).  

I min pågående forskning är jag intresserad av att i detalj förstå de mekaniskmer som styr I) sjukdomsutvecklingen hos Parkinsons sjukdom, ett projekt som görs i nära samarbete med Med Dr Thomas Näsström och där vi tillsammans försöker kartlägga viktiga pusselbitar som ger svar på frågan varför en nerv-cell dör samt hur en sjuk cell kan smitta en annan frisk cell? II) Ett annat projekt är ett viktigt fokus är att förstå de mekanismer som ligger till grund för den selektivitet som uppvisas av de membranproteiner som tillhör gruppen 'Major Facilitator Superfamily' (MFS) och som sköter den mycket viktiga regleringen av viktiga näringsämnen in och ut ur våra celler. Detta är ett projekt som görs i nära samarbete med Professor Bengt Persson samt Dr Dieter Samyn och som initialt har fokuserat på proteinet Pho84s reglering av fosfat hos Saccharomyces cerevisiae

Slutligen har jag i min forskning III) även ett grundläggande intresse av studier som omfattar grundläggande fysikalisk-kemiska frågeställningar. Exempelvis bedrivs pågående forskning t.ex. om hur molekylstrukturen hos organiska föreningar påverkar deras löslighet samt förångning från icke-ideala blandningar, egenskaper som har konsekvenser vid läkemedelsutveckling samt beredning.

För att läsa mer om min forskning, besök Laboratoriet för fysikalisk farmaci (PPL); se nedan.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forskning­översikt (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)