Björn Lindenberg

Björn Lindenberg

Universitetslektor
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag har varit eller är inblandad i undervisning i följande kurser

  • Diskret matematik och matematiskt tänkande
  • Matematisk modellering II (maskininlärning, förstärkningsinlärning)
  • Flervariabel- och vektoranalys
  • Matematisk kryptering och kodningsteori
  • Teknikkommunikation
  • Databashantering (logik och mängdlära)
  • Inledande maskininlärning

Forskning

Mina forskningsintressen är beräkningsalgebra, dynamiska system och artificiell intelligens. Speciellt förstärkningsinlärning som handlar om att maximera en framtida ackumulerad belöning för intelligenta system verkande i en miljö. I det här avseendet studerar jag dynamiska system inducerade av approximativa operatorer. Här kan konvergens under iteration ge upphov till övermänskliga strategier med avstamp enligt idén tabula rasa. Det vill säga, maskinen kan själv hitta optimala lösningar i olika miljöer utan mänsklig inblandning.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)