Björn Magnusson

Björn Magnusson

Utbildningsadministratör
Fakultetskansliet för hälso- och livsvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
43060, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som utbildningsadministratör mot de naturvetenskapliga institutionerna på Fakulteten för hälso- och livsvetenskap: Biologi och Miljö, Kemi och Biomedicin samt Medicin och Optometri. Mina ansvarsområden är nationella kurser och program grund- och magisternivå samt utbud.

Via funktionsmailen utb.admin.nv.fhl@lnu.se hjälper och vägleder jag studenter och lärare i olika frågor som rör kurser och program på institutionerna.