Bo Carlsson

Professor emeritus
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Professor i Materialteknologi för hållbar industriell utveckling.

Arbetar idag främst med tillämpad forskning inom Miljöteknikområdet. Min forskning har sin utgångspunkt i Fysikalisk kemi och har utvecklat sig till ett brett område relaterat till Materialvetenskap och teknik, Förnybar energi samt Miljöteknik.

Bland forskningsområden som jag är och har varit verksam inom kan nämnas: kromogena material, kemiska metoder för värmelagring, kemisk stabilitet och miljötålighet hos material inom ytskydds- och korrosionsområdet, solenergimaterial, materials livlängdsteknologi och industriell ekologi samt totalkostnadsmetoder för materialval vid produktdesign.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Patent (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))