Bodil Holmberg

Bodil Holmberg

Postdoktor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är doktor i palliativ vård och sjuksköterska med lång klinisk erfarenhet från kommunal äldreomsorg. År 2020 disputerade jag vid Ersta Sköndal Bräcke högskola med avhandlingen När kroppen inte räcker till - assisterad kroppslig omvårdnad i livets slut på vård- och omsorgsboende. Avhandlingen fokuserar på kroppslig omvårdnad som fenomen och undersöker hur det upplevs utifrån äldres, anhörigas och undersköterskors perspektiv. 

Undervisning

För närvarande omfattar inte min tjänst undervisning. 

Forskning

Efter disputationen har jag ägnat en tid åt att analysera ej undersökt data från mitt doktorandprojekt. Detta har lett till två publikationer, där den kroppsliga omvårdnad som ges i livets slut på vård- och omsorgsboende granskats utifrån etiska perspektiv, med fokus på äldres upplevelser, respektive undersköterskors. 

Metoderna för min forskning har hittills främst varit kvalitativa och jag har erfarenhet av empiriska studier som baserats på olika typer av intervjuer och observationer. 

Uppdrag

Som postdoktor på Linnéuniversitetet har jag nu min tillhörighet hos Centrum för Interprofessionell Samverkan och Sambruk inom Akut Vård (CISA). Min forskning är riktad mot vårdetik med fokus på etiska problem i vården av äldre patienter med nedsatt beslutsförmåga. Inom ramen för EVA-projektet (Etiskt god vård för äldre med akuta hälsoproblem) analyserar jag etiska perspektiv rörande mötet mellan ambulanspersonal och äldre personer. I slutet av min tid som postdoktor planerar jag att delta i nästa fas av EVA-projektet som riktas mot den äldre patientens perspektiv på viktiga etiska värden, företrädesvis autonomi och människovärde. 

Jag kan kontaktas på telefonnummer 070-893 76 49

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))