Profilbild

Bodil Petersson

Docent
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
+46480447372
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Välkommen till min sida. Jag är docent i arkeologi. De frågor jag främst har arbetat med rör arkeologi, kulturarv och kommunikation. Det arbetet har skett i en rad olika forskningsprojekt och i undervisningen jag bedriver. Jag arbetar gärna  tillsammans med människor som är intresserade av och nyfikna på kulturarv, och ett sådant samarbete förverkligar jag just nu genom samverkansprojektet Experimentellt kulturarv. Allting startade med min avhandling från 2003, Föreställningar om det förflutna – Arkeologi och rekonstruktion. Då upptäckte jag vilket behov som fanns av en diskussion om arkeologisk kommunikation och hur den sker i skärningspunkten mellan forskning och förmedling. Det arbetet ledde mig vidare in i utforskandet av genren experimentell arkeologi och hur de har utövats historiskt och utövas idag. Resultatet av den forskningen finns i boken Experimental Archaeology – Between Enlightenment and Experience (2011).

Undervisning

Min undervisning sker främst inom kandidatprogrammet Kulturarv i samtid och framtid, en utbildning jag också är programansvarig för. Jag är intresserad av hur kulturarv används i vår tid och hur vi kan vidareutveckla vår relation till och användning av kulturarv i framtiden. Sedan 2016 är jag kursansvarig för en ämnesövergripande kurs som heter Östersjöns städer under stormaktstiden – kulturer i krig och fred. I denna kurs samverkar ämnena arkeologi, historia, kulturgeografi och religionsvetenskap.

Forskning

Mina forskningsintressen har  huvudsakligen tre inriktningar: arkeologins och kulturarvets digitalisering; hur vi kommunicerar arkeologi och kulturarv; och experimentellt kulturarv. Med det sistnämnda avses ett aktivt experimenterande med kulturarvet i skärningspunkten mellan forskning och konstnärlig utövning. Ett projekt jag själv leder och driver i samverkan med konstnärer är Experimentellt kulturarv. Några projekt jag medverkar i är: ARKDIS – Archaeological Information in the Digital Society samt När tiden stannade – livsöden och dödsögonblick i Sandby borg.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))