Bodil Petersson

Bodil Petersson

Professor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Välkommen till min sida. Jag är professor i arkeologi med inriktning på kulturarv och forskar just nu kring arkeologi och kulturarv i relation till konstnärlig utövning. Pågående  forsknings- och samverkansprojekt är Experimentellt kulturarv Öland och Experimental Heritage Swedish-Irish Explorations. Mitt djupgående intresse för arkeologi och kulturarv och dess roll i samhället startade med min avhandling från 2003, Föreställningar om det förflutna – Arkeologi och rekonstruktion. Då upptäckte jag vilket behov som fanns av en fördjupad utforskning av kommunikationen kring arkeologi och kulturarv och hur den sker i skärningspunkten mellan forskning och samhälle. Det arbetet ledde mig vidare in i utforskandet av genren experimentell arkeologi och hur den har utövats historiskt och utövas idag med olika grader av inlevelse och upplevelse. Resultatet av den forskningen finns i boken Experimental Archaeology – Between Enlightenment and Experience (Petersson & Narmo eds. 2011). Nästa steg blev utforskningen av konceptet tidsresor. Resultatet av det projektet finns publicerat i projektantologin The Archaeology of Time Travel – Experiencing the Past in the 21st Century (Petersson & Holtorf eds. 2017). Nu (pågående) har jag tillsammans med en grupp konstnärer och forskare i Sverige och internationellt tagit steget in i utforskandet av det jag har valt att kalla Experimentellt Kulturarv/Experimental Heritage. Under 2020 kommer en publikation på temat Experimental Heritage i tidskriften Internet Archaeology, med titeln Experimental Heritage as Practice – Approaching the Past through the Present at the Intersection of Art and Archaeology (Petersson & Burke et al. forthcoming 2020). För en presentation av projektet och projektgruppen, klicka här.

Undervisning

Min undervisning sker främst inom kandidatprogrammet Kulturarv i samtid och framtid, en utbildning jag också är programansvarig för. Jag är intresserad av hur kulturarv används i vår tid och hur vi kan vidareutveckla vår relation till och användning av kulturarv i framtiden. Sedan 2016 är jag kursansvarig för en ämnesövergripande kurs som heter Östersjöns städer under stormaktstiden – kulturer i krig och fred. I denna kurs samverkar ämnena arkeologi, historia, kulturgeografi och religionsvetenskap.

Forskning

Mina forskningsintressen har  huvudsakligen tre inriktningar: arkeologins och kulturarvets digitalisering; hur vi kommunicerar arkeologi och kulturarv; och experimentellt kulturarv. Med det sistnämnda avses ett aktivt experimenterande med kulturarvet i skärningspunkten mellan forskning och konstnärlig utövning. Ett projekt jag själv leder och driver i samverkan med konstnärer nationellt och internationellt är Experimentellt kulturarv / Experimental Heritage. Några projekt jag medverkar i är: ARKDIS – Archaeological Information in the Digital Society samt När tiden stannade – livsöden och dödsögonblick i Sandby borg.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))