Bodil Petersson

Bodil Petersson

Professor, dekan
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Välkommen till min sida. Jag är professor i arkeologi med inriktning på kulturarv och forskar om arkeologins och kulturarvets roll i samhället. Jag är utbildad vid Lunds universitet och disputerade 2003 på en avhandling med titeln Föreställningar om det förflutna – Arkeologi och rekonstruktion

Undervisning

Sedan forskarskolan startade 2015 handleder jag doktorander inom ramen för GRASCA (Graduate School of Contract Archaeology) och ger föreläsningar och seminarier inom ramen för kandidatprogrammet Kulturarv i samtid och framtid. Jag har mångårig erfarenhet av undervisning inom arkeologi och kulturarv och har varit programansvarig för ovan nämnda program under åtta år 2014–21 och även studierektor för arkeologiämnet under fyra år. 

Forskning

Mina forskningsintressen har  huvudsakligen tre inriktningar: experimentella perspektiv på arkeologi och kulturarv, arkeologins och kulturarvets digitalisering, och hur arkeologi och kulturarv kommuniceras och används i samhället. 

Uppdrag

Från och med den 1 juni 2023 är jag dekan vid Fakulteten för konst och humaniora. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))