Bodil Sundberg

Bodil Sundberg

Professor
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är Professor i Naturvetenskapernas didaktik och FD i växtfysiologi.

Undervisning

Jag undervisar på lärarutbildningens kurser med inriktning mot naturvetenskap

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om lärares förutsättningar för att genomföra och utveckla sin undervisning i naturvetenskap. Mina projekt är praktiknära och inspirerade av designbaserad forskning, vilket betyder att deltagande lärare är involverade i hur interventioner i klassrummen läggs upp.

Min forskning rör till största delen undervisning av yngre barn, från förskola till mellanstadium, men de frågor jag är intresserad av är också relevanta för undervisning i naturvetenskap för äldre elever. Aktuella fokusområden för mig just nu är hur lärare kan göra plats för förundran i sin NO-undervisning, hur skapande uttrycksformer såsom bild och modellbyggen kan användas för att öka elevers förståelse och engagemang samt hur en röd tråd kan skapas mellan NO-undervisningen i olika skolformer och stadier.