Boel Holmstedt

Boel Holmstedt

Lärare, adjungerad
Institutionen för byggteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Min grundutbildning gjorde jag vid Växjö Högskola som Byggnadsingenjör. Därefter läste jag vidare inom Installationsteknik och Energiteknik. Jag arbetar som Installations och Energikonsult vilket jag har gjort hela mitt yrkesverksamma liv och fortfarande gör. Samtidigt lämnade jag aldrig universitetet. Som studerande höll jag labbar och hjälpte till vid forskning vilket sedan utvecklade sig till en deltidsanställning som lärare i Installationsteknik och Energihushållning. Här har jag sedan varit medverkande under 20 års tid. Mitt syfte är att förmedla både teoretiska och tillämpande erfarenheter från hela installations och energibranschen.  

Undervisning

Under åren har jag undervisat i flera kurser, både på grund- och avancerad nivå, bl.a. i Installationsteknik och Energihushållning, Byggprojektet samt Klimat- och energieffektivt byggande.