Börje Ekstam

Börje Ekstam

Universitetslektor
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
42029, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Kursansvarig för "Ekologi och vetenskaplig metodik 15hp" och "Ekologi och hälsa 15hp". Därutöver har undervisning inom t.ex. "Freshwater Ecology 7.5hp", Projektkurser och Examensarbeten i Biologi 15hp. Min forskning är inriktad mot våtmarksekologi, särskilt livshistorieegenskaper och andra faktorer som styr kolonisations- och successionsförlopp och utbredningsmönster. Jag arbetar också med restauringsplaner och åtgärdsprogram för att återskapa förlorade våtmarksfunktioner.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))