Min forskning är inriktad mot våtmarksekologi, särskilt livshistorieegenskaper och andra faktorer som styr utbredningsmönster. Jag arbetar också med restauringsplaner och åtgärdsprogram för att återskapa förlorade våtmarksfunktioner.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))