Efter disputation i teoretisk fysik vid Göteborgs Universitet arbetade jag 13 år i industrin bl.a. som utvecklingschef med akustik som specialintresse. Under sex av dessa år var jag även adjungerad professor i teknisk akustik vid KTH. 1993 anställdes jag av avdelningen för matematik vid dåvarande Högskolan i Växjö och verkar nu som seniorprofessor i matematisk fysik på Linnéuniversitetet.


Mina främsta vetenskaplig intressen finns inom analys, särskilt partiella differentialekvationer med tillämpningar inom akustik, elektromagnetisk vågutbredning och kvantoptik. Jag har varit aktiv i uppbyggnaden av Växjö Universitet, först som dekan för den första samlade fakultetsnämnden och sedan som vicerektor med ansvar för forskning och externa relationer.

Undervisning

Inom grundutbildningen undervisar jag nu främst inom partiella differentialekvationer och Fourieranalys. Tidigare har jag undervisat i kurser som Integralekvationer, Distributionsteori, akustik, strömningslära mm. Examensarbeten där jag är involverad i brukar ofta ha en koppling till tillämpningar. Jag deltar gärna i projekt för att utveckla utbildningen. Inom forskarutbildningen styr doktoranders behov min medverkan.

Forskning

Mina aktiviteter inom forskning och forskarutbildning ryms inom begreppet Matematisk modellering av vågfenomen. Det handlar om både analytiska och numeriska metoder där det oftast finns en tillämpning i åtanke även om den kan vara på lång sikt. Forskningen bedrivs främst inom den lokala forskargruppen Vågor och signaler samt inom Internationellt centrum för matematisk modellering, båda med en stark internationell medverkan. Se nedan för mer detaljer.

Uppdrag

För närvarande är jag styrelseledamot i Linnéakademins forskningsstiftelse och i Stiftelsen Markussens studiefond.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Manuskript (Övrigt veten­skapligt)

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)