Brian Berg

Brian Berg

Förvaltningsledare
IT-avdelningen
"Plan 5, ABW", Hus Culmen, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Linnéuniversitetet arbetar efter förvaltningsmodellen PM3 (På AB) där organisationens IT-system är idag fördelade på 14 olika förvaltningsobjekt (https://lnu.se/medarbetare/organisation/it/forvaltningsmodellen-pm3-vid-lnu/).

Här är en sammanställning över de förvaltningsroller jag haft/innehar på Linnéuniversitetet sedan 2014:

Augusti 2018 - nuvarande: IT-nära förvaltningsledare för förvaltningsobjektet Plattform.

Februari 2014 - nuvarande: IT-nära förvaltningsledare för förvaltningsobjektet IT-datorarbetsplats.

Februari 2014 - Juli 2018: IT-nära förvaltningsledare för förvaltningsobjektet IT-bastjänster.

I förvaltningsobjektet IT-bastjänster ligger alla IT-system som berör lösningar för personlig och gemensam lagring, utskrift, kopiering och skanning, digital identifiering, e-post inkl e-postlistor och kalenderfunktionalitet samt verktyg för snabbkommunikation.

I förvaltningsobjektet Datorarbetsplats ligger alla IT-system som berör lösningar för inventering av mjuk- och hårdvara, klienthantering av Windows och Macdatorer samt klientvirtualisering.

I förvaltningsobjektet Plattform ligger den grundläggande IT-infrastrukturen som nyttjas av övriga förvaltningsobjekt samt övriga verksamheter på Linnéuniversitetet. Förvaltningsobjektet hanterar system för databashantering, webbapplikationer, identitetshantering, lagring/backup, trådbunden/trådlöst nät och nätaccess, servrar, serverhall, systemutveckling och test.

Utöver rollen som förvaltningsledare IT för ovanstående objekt medverkar jag även vid framtagning och översyn av IT-avdelningens interna ITIL-processer.