Brian Berg

Brian Berg

Förvaltningsledare
IT-avdelningen
+46470708427
+46706188427
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Är sedan februari 2014 IT-nära förvaltningsledare för de nyetablerade förvaltningsobjekten Datorarbetsplats och IT-bastjänster. I objektet IT-bastjänster ligger alla IT-system som berör lösningar för personlig och gemensam lagring, utskrift, kopiering och skanning, digital identifiering, e-post inkl e-postlistor och kalenderfunktionalitet samt verktyg för snabbkommunikation. I objektet Datorarbetsplats ligger alla IT-system som berör lösningar för inventering av mjuk- och hårdvara, klienthantering av Windows och Macdatorer samt klientvirtualisering. Utöver rollen som förvaltningsledare IT för ovanstående objekt har jag även stabsuppdrag åt IT-chefen.