Britt-Marie Ringfjord

Universitetsadjunkt
Institutionen för medier och journalistik Fakulteten för konst och humaniora
+46480497044
ABW:22063, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter

Universitetsadjunkt Medie- och Kommunikationsvetenskap, filosofie licentiat 2006, Lund

Undervisning

Jag undervisar i journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap främst med inriktning mot genusteorier, mediekritiska perspektiv, sportjournalistik, medieetnografi, innehållsanalyser samt undervisar och handleder/examinerar uppsatser upp till C-nivå.

Forskning

Mitt främsta intresse är hur genus och maktrelationer kommer till uttryck både i mediernas framställningar och i människors vardagsaktiviteter som t.ex. politik, utbildning och fritid. Detta anknyter även till människors möjligheter att delta i demokratiska processer, där medie- och kommunikationsvetenskap bidrar med viktiga kunskaper om mediernas betydelse i samhället för medborgarskap och mänskliga rättigheter.

Pågående projekt: I delprojektet Function/Transmediation as an aid for sensorial and cognitively impaired persons: possibilities and complications ett delprojekt inom Linnaeus University Centre for Intermedial Studies (IMS) undersökte vi hur handikapp kommuniceras och medieras. Min del i detta projekt fokuserade på identitetskapande och kön. I Regpressprojektet (2017) om lokalpress och mediepublik undersökte jag identitetsskapande genom sport och kön. Utgångspunkt i båda projekten är mänskliga rättigheter, demokrati och människors möjligheter att delta i demokratiska processer där medie- och kommunikationsvetenskapen bidrar med viktig kunskap.

Doktorand i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap, Lund. 2017-2019. Avhandlingen undersöker genus, sport- och medievanor och bygger vidare på teman från licentiatavhandlingen "Fotboll är livet!" – en medieetnografisk studie om fotbollstjejer och TV-sport (Ringfjord 2006). Studien undersökte hur fotbollsspelande unga idrottsaktiva kvinnor gör mening av TV-sport och deras tankar om idrott, medier och genusidentitet. I pågående avhandlingsprojekt vidareutvecklar jag genus, sport- och medievanor genom att undersöka idrottsaktivas uppfattningar jämställdhet i relation till den egna idrotten och hur den gestaltas i medierna.

Uppdrag

Uppdrag som avslutats i samband med forskarutbildning från och med april 2017: 

Ämnesansvarig Medie-och kommunikationsvetenskap 2015 - 2017 (mars)

Ordförande i Kursplaneutskottet för Språk och kommunikation 2013 - 2017 (mars)