Britt-Marie Ringfjord

Britt-Marie Ringfjord

Universitetsadjunkt
Institutionen för medier och journalistik Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Universitetsadjunkt Medie- och Kommunikationsvetenskap, filosofie licentiat 2006, Lund

Undervisning

Jag undervisar i journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap främst med inriktning mot genusteorier, mediekritiska perspektiv, sportjournalistik, medieetnografi, innehållsanalyser samt undervisar och handleder/examinerar uppsatser upp till C-nivå.

Forskning

Mitt främsta intresse är hur genus och maktrelationer kommer till uttryck både i mediernas framställningar och i människors vardagsaktiviteter som t.ex. politik, utbildning och fritid. Detta anknyter även till människors möjligheter att delta i demokratiska processer, där medie- och kommunikationsvetenskap bidrar med viktiga kunskaper om mediernas betydelse i samhället för medborgarskap och mänskliga rättigheter.

 

Publikationer

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

 

Artikel i tidskrift

Ringfjord, Britt-Marie / Fotbollsflickors känsla för genus. Meningsskapande om jämställdhet genom sportmediers genusrepresentationer. / 2020 / Tidskrift för genusvetenskap. http://tegeve.se/

Ringfjord, Britt-Marie / Bilder av idrottskroppen / 2005 / Artikel i tidskrift / idrottsforum.org. https://idrottsforum.org/articles/ringfjord/ringfjord050517.html

 

Konferensbidrag

Ringfjord, Britt-Marie; et al. / Raising Theoretical Concept Understanding In Courses With Journalist Students / 2017 / Konferensbidrag, Publicerat paper /

Ekelin, Annelie; et al. / Transmedia storytelling in strategic disability communication: practices and audiences / 2016 / Konferensbidrag, Muntlig presentation med publicerat abstract /

Artikel i antologi

Ringfjord, Britt-Marie / Learning to become a football star: Representations of football fan culture in Swedish public service television for youth / 2012 / Nordicom Publikationer https://www.nordicom.gu.se/sv/publikationer/we-love-hate-each-other

Licentiatavhandling(övrigt vetenskapligt)

Ringfjord, Britt-Marie / "Fotboll är livet": en medieetnografisk studie om fotbollstjejer och TV-sport / 2006 / Licentiatavhandling, monografi / Lunds universitet 2006-05-04

Projekt

Wessels, Bridgette; et al. / Regional press as “trust anchor” in global digital communication: the voices of journalism in Southern Sweden / 2018 / Konferensbidrag, Muntlig presentation med publicerat abstract

Wessels, Bridgette; et al. / RegPress project final report: the role and value of regional press in a global media culture / 2017 / Linnéuniversitetet Regpress 1

 

Recensioner (övrigt vetenskapligt)

Ringfjord, Britt-Marie / Competent and comprehensive handbook charts the new sport media landscape. / 2019 / Artikel, recension / https://idrottsforum.org/rinbri_billings-hardin190314/

Ringfjord, Britt-Marie / The politics of masculine ideals in American football / 2018 / Artikel, recension /  https://idrottsforum.org/rinbri_oates180117/

Ringfjord, Britt-Marie / The future for public service media, sport and cultural citizenship are far from lost / 2014 / https://idrottsforum.org/rinbri_scherer-rowe140610/