Britt-Marie Ringfjord

Universitetsadjunkt
Institutionen för medier och journalistik Fakulteten för konst och humaniora
+46480497044
ABW:22063, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter

Universitetsadjunkt Medie- och Kommunikationsvetenskap, filosofie licentiat 2006, Lund

Undervisning

Jag undervisar i journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap främst med inriktning mot genusteorier, mediekritiska perspektiv, sportjournalistik, medieetnografi, innehållsanalyser samt undervisar och handleder/examinerar uppsatser upp till C-nivå.

Forskning

Mitt främsta intresse är hur genus och maktrelationer kommer till uttryck både i mediernas framställningar och i människors vardagsaktiviteter som t.ex. politik, utbildning och fritid. Detta anknyter även till människors möjligheter att delta i demokratiska processer, där medie- och kommunikationsvetenskap bidrar med viktiga kunskaper om mediernas betydelse i samhället för medborgarskap och mänskliga rättigheter.

 

Uppdrag

Uppdrag ledamot i kursplaneutskottet för språk och kommunikation.

Pedagogisk samordnare, institutionen för medier och journalistik.