Profilbild

Britt-Marie Ringfjord

Universitetsadjunkt
Institutionen för medier och journalistik Fakulteten för konst och humaniora
0480-49 70 44
Kalmar Nyckel
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Universitetsadjunkt Medie- och Kommunikationsvetenskap, filosofie licentiat 2006, Lund

Undervisning

Jag undervisar i journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap främst med inriktning mot genusteorier, mediekritiska perspektiv, sportjournalistik, medieetnografi, innehållsanalyser samt undervisar och handleder/examinerar uppsatser upp till C-nivå.

Forskning

Mitt främsta intresse är hur genus och maktrelationer kommer till uttryck både i mediernas framställningar och i människors vardagsaktiviteter som t.ex. politik, utbildning och fritid. Detta anknyter även till människors möjligheter att delta i demokratiska processer, där medie- och kommunikationsvetenskap bidrar med viktiga kunskaper om mediernas betydelse i samhället för medborgarskap och mänskliga rättigheter.

Pågående projekt: I delprojektet Function/Transmediation as an aid for sensorial and cognitively impaired persons: possibilities and complications ett delprojekt inom Linnaeus University Centre for Intermedial Studies (IMS) undersöker vi hur handikapp kommuniceras och medieras. Min del i detta projekt är inriktat mot identitetskapande och kön. I Regpressprojektet om lokalpress och mediepublik undersöker jag identitetsskapande genom sport och kön. Utgångspunkt i båda projekten är mänskliga rättigheter, demokrati och människors möjligheter att delta i demokratiska processer där medie- och kommunikationsvetenskapen bidrar med viktig kunskap.

Doktorand i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap, Lund.

 

 

 

Uppdrag

Uppdrag som avslutats i samband med forskarutbildning från och med april 2017: 

Ämnesansvarig Medie-och kommunikationsvetenskap 2015 - 2017 (mars)

Ordförande i Kursplaneutskottet för Språk och kommunikation 2013 - 2017 (mars)

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)