Britta Herder

Universitetsadjunkt
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
+46470708902
Spara kontaktuppgifter
Jag är doktorand och adjunkt i svenska språket med didaktisk inriktning. I min forskning studerar jag olika diskurser i skolämnet svenska på mellanstadiet. I botten är jag ämneslärare i svenska, engelska och historia och har har en magisterexamen i Nordiska språk. Sammantaget har jag ungefär trettio års erfarenhet av undervisning i grundskola, gymnasieskola samt på Komvux och på universitetet.