Britten Ekstrand - forskare och lärare i pedagogik med särkilt intresse för:

  • Forskning om forskning och undervisning på vetenskaplig grund
  • Forskningskommunikation forskare emellan liksom forskare och avnämare emellan (läs: utbildning, politik)
  • Informationsvetenskap, biblioteksvetenskap och informationskompetens
  • Högre utbildning, kvalitet i högre utbildning, forskningsanknytning och lärarutbildning
  • Närvaro, frånvaro och avhopp i högre utbildning såväl som i lägre stadier i utbildningssystemet
  • Utbildnings- och undervisningsteori, praktik, politik och förändring
  • Utbildningshistoria

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))