Caisa Oskarsson

Caisa Oskarsson

Controller
Ekonomiavdelningen
37006, Hus Culmen, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag ingår i Ekonomiavdelningens Redovisningsgrupp och det centrala Projektstödet samt Projektstödsgruppen. Ger viss rådgivning och stöd vid kalkyler och budget inför projektansökningar, främst till Linnéuniversitetets projekt för EU:s strukturfonder (ERUF). Redovisar bl.a. Håreka-Hållbara resval Kalmar och KVIST-Kompetensväxel inom skog och trä.

Handlägger ansökningar av universitetets valutakonto hos Danske Bank och flödet av in- och utbetalningar för dessa i Euro och $. 

Jag jobbar också som central resesamordnare med ansvar för resefrågor och kontakter mellan Linnéuniversitetet och våra leverantörer som Stureplans Resor, SJ, hyrbilsföretagen i regionen, Länstrafiken i Kalmar och Kronobergs län samt lokala avtal för hotell och konferensanläggningar.

Försöker arbeta proaktivt med information kring reserelaterade frågor för att lägga ut information på resesidor på Medarbetare och i gruppen "Resor Lnu". Jag administrerar tillsammans med flera kollegor på Linnéuniversitetet, kundregistret till KLT-appen och sj.se samt lägger upp profiler till onlinesystemet hos Stureplans Resor.

Jag är ansvarig kontaktperson gentemot Eurocard (SEB kort AB). Kontakta mig om du har frågor kring Eurocard eller vill ansöka om ett kreditkort.