Camilla Forsberg

Camilla Forsberg

Universitetsadjunkt
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Mina forskargrupper och nätverk

Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP)

Litteracitet och undervisning (LOU) 

Nordic Early Literacy Education 

Publikationer

Bok

Forsberg, C. (2014). Lär dina studenter att skriva. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Samlingsverk (redaktörskap)

Forsberg, C. (red.) (2012). Skrivhandboken: en praktisk, pragmatisk handbok för lärare på högskolor och universitet. Kristianstad: Högskolan Kristianstad.

Kapitel i bok, del av antologi

Forsberg, C. (2014). Myndigheten som pedagog - om myndigheters lättlästa texter. I: Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang: utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Helsingborg: Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet, s. 25-43.

Forsberg, C. (2012). Att utforma skrivuppgifter. I: Skrivhandboken: en pragmatisk handbok för lärare på högskolor och universitet. Kristianstad: Kristianstad University Press, s.53-58.

Forsberg, C. (2012). Texter skrivna på svenska av studenter med annat modersmål. I: Skrivhandboken: en pragmatisk handbok för lärare på högskolor och universitet. Kristianstad: Kristianstad University Press, s.103-115.

Forsberg, C. (2012). Vad man språkligt bör uppmärksamma och kommentera i studenttexter. I: Skrivhandboken: en pragmatisk handbok för lärare på högskolor och universitet. Kristianstad: Kristianstad University Press, s.67-78.

Forsberg, C., Vikbrant, G. (2012). Texter skrivna p svenska. I: Skrivhandboken: en pragmatisk handbok för lärare på högskolor och universitet, Kristianstad: Kristianstad University Press, s.79-101.

Engh, G., Forsberg, C. (2012). Texter skrivna av studenter med läs- och skrivsvårigheter. I: Skrivhandboken: en pragmatisk handbok för lärare på högskolor och universitet. Kristianstad: Kristianstad University Press, s.133-137.

Forsberg, C. (2010). Forskning i lärares vardag. Lärares forskning i vardagen. I: Dilemman i skolan: aktuella utmaningar och professionella omställningar. Kristianstad: Högskolan Kristianstad, s. 116-129.

Konferensbidrag

Forsberg, C. (2019). Att forma framtidens skribenter. Lärares balansgång mellan krav, kreativitet och konventioner.
Pedagogisk forskning Syd, Linnéuniversitetet Kalmar

Forsberg, C. (2019). Att forma förskolebarn till kompetenta skribenter. "Man liksom tvingar in dem på ett lekfullt sätt"
FoT14, Forum för textforskning, Uppsala 10-11 juni 2019

Forsberg, C. (2015). Lättläst - lätt att läsa eller lätt att skriva?
ESS, Examinerade språkkonsulter i svenska språket, Vad är lättläst idag?, Stockholm 

Forsberg, C. (2012). Lättläst? Myndighetsinformation i lättläst version. Textvård i yrkeslivet, Linnéuniversitetet Växjö

Forskning

Skrivande inom (skolans) ramar
Skrivundervisning för barn i förskola, förskoleklass och grundskolans åk 1-3

Uppdrag

Läslyftet 
Språk-, läs- och skrivutveckling 
Modul: Främja elevers lärande i NO, II
Del 2: Att arbeta med lärobokstext i NO-undervisningen

Förskollärarlyftet

Lärarlyftet

Gymnasieprojektet GY2011

Publikationer

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)