Camilla Andersson Lundqvist

Camilla Andersson Lundqvist

Internationaliseringsrådgivare Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Som internationaliseringsrådgivare på avdelningen för externa relationer arbetar jag med universitetets övergripande internationaliseringsarbete och är ett stöd gentemot fakultet, verksamhetsstöd och ledning.

Mina ansvarsområden:

Regionansvar
• Europa
• Indien
Regionansvar innebär ett övergripande ansvar för universitetets kontakter i regionen, samarbetsavtal (etablering och uppföljning) samt omvärldsbevakning.

Programansvar
• Erasmus+
• Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet
• Nordplus
Programansvar innebär ett övergripande ansvar för universitetets deltagande i utbytesprogrammet gällande ansökan om finansiering, rapportering, kontakt med finansiär och informationsspridning.

Nätverk
Nordic Centre in India
Nordlys

Fakultetskontaktperson
Ekonomihögskolan

Övrigt
Team leader för IR inom externa relationer
Sekreterare i kommittén för internationalisering