Camilla Andersson Lundqvist

Camilla Andersson Lundqvist

Internationaliserings­rådgivare Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Som internationaliseringsrådgivare på avdelningen för externa relationer arbetar jag med universitetets övergripande internationaliseringsarbete och är ett stöd gentemot fakultet, verksamhetsstöd och ledning.

Mina ansvarsområden:

Projektledare European University for Well-Being, EUniWell

Regionansvar
• Europa
• Indien
Regionansvar innebär ett övergripande ansvar för universitetets kontakter i regionen, samarbetsavtal (etablering och uppföljning) samt omvärldsbevakning.

Programansvar
• Erasmus+
• Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet
• Nordplus
Programansvar innebär ett övergripande ansvar för universitetets deltagande i utbytesprogrammet gällande ansökan om finansiering, rapportering, kontakt med finansiär och informationsspridning.

Fakultetskontaktperson
Ekonomihögskolan