Camilla Malm

Doktorand
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
+46480446117
44169, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter

Jag är doktorand i hälsovetenskap vid instutionen för hälso- och vårdvetenskap sedan januari 2018. Jag är även knuten till Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Jag är socionom och har en magisterexamen i socialt arbete, en masterexamen i integrerad hälsovetenskap samt grundutbildning (steg 1) i familjeterapi. 

Jag har tidigare arbetat som socialsekreterare inom socialtjänst och som kurator inom barn- och ungdomshabilitering. 

Forskning

Jag arbetar i ett FORTE-finansierat forskningsprogram kallat UserAge: Understanding User Participation in Research on Ageing and Health. Mitt fokus är anhöriga till äldre personer som partners i forskning och utveckling.

Den pågående delstudien utgår från den nationella anhörigstrategin (till vilken Nka är initiativtagare), och handlar om erfarenheter och upplevelser av att delta hos de involverade anhöriga.  

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)