Camilla Malm

Camilla Malm

Univlektor befordrad
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
44169, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som lektor vid institutionen för socialt arbete.  Jag är socionom och har förutom en doktorsexamen i hälsovetenskap även en magisterexamen i socialt arbete, en masterexamen i integrerad hälsovetenskap och grundutbildning (steg 1) i familjeterapi. 

Innan jag började arbeta inom akademin så arbetade jag under många år som socialsekreterare inom socialtjänst och som kurator inom barn- och ungdomshabilitering. 

Undervisning

Jag undervisar på på Linnéuniversitetets socionomprogram.

Forskning

Under min forskarutbildning så¨tillhörde jag ett FORTE-finansierat forskningsprogram kallat UserAge: Understanding User Participation in Research on Ageing and Health. Jag var även knuten till Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Mitt fokus var anhörigas medverkan i forskning, och avhandlingen är skriven i denna kontext.

I dagsläget så är jag delaktig i ett internationellt projekt, "Alone but connected", vilket handlar om äldre och digitalisering. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)