Camilla Nilvius

Camilla Nilvius

Doktorand
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar på avdelningen för specialpedagogik och då mestadels med kurser där momenten läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter ingår. Jag är specialiseringsansvarig i speciallärarutbildningen gällande språk-, skriv- och läsutveckling. Jag är också doktorand i den nationella forskarskolan SET. Mitt forskningsintresse är "Response to intervention" i svensk skolkontext.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)