Camilla Nilvius

Camilla Nilvius

Doktorand
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470767879
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar på avdelningen för specialpedagogik och då mestadels med kurser där momenten läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter ingår. Jag är specialiseringsansvarig i speciallärarutbildningen gällande språk-, skriv- och läsutveckling. Jag är också doktorand i den nationella forskarskolan SET. Mitt forskningsintresse är "Response to intervention" i svensk skolkontext.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)