Jag är sjuksköterska med specialistutbildning i kirurgisk vård och också uroterapeut. Jag arbetar kliniskt som uroterapeut på Urologmottagningen i Region Kalmar deltid. Den andra delen är jag doktorand i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Forskning

Mitt doktorandprojekt handlar till stor del om vilka effekter en e-hälsotjänst (ePATH- electronic Patient Activation in Treatment at Home) kan ha på prostataspecifika symtom, patientaktivering och välbefinnande och riktar sig till patienter som opereras för prostatacancer. Detta göras genom en RCT på tre orter.

Jag är del i forskningsgruppen Re-Action (tidigare SSiHC). Min huvudhandledare är Mirjam Ekstedt, professor och mina bihandledare är Amanda Hellström, lektor och Kristina Schildmeijer, docent.

Ytterligare är jag del i ett avknoppningsprojekt från mitt doktorandarbete som utvecklar/utvärderar ett KBT-baserat online stöd för sexuell rehabilitering efter prostatacancer.