Carina Harrysson

IT-tekniker
IT-avdelningen
+46470708140
+46708901062
Spara kontaktuppgifter

Arbetar med följande:

- Ger support till personal och studenter i it-relaterade frågor.

- It-specialist i  förvaltningsobjektet IT-bastjänster.

- Webbredaktör för IT-avdelningens information på lnu.se och medarbetare.lnu.se.