Carina Werkander Harstäde

Docent
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
+46470708013
Spara kontaktuppgifter

Undervisning

Undervisning i vetenskaplig metod, kvalitativa metoder, handledning på kandidat-, magister- och doktorandnivå, examinationer av kandidat- och magisteruppsatser i sjuksköterskeprogrammet och specialistutbildningar.

Övriga kurser:

Klinisk bedömning i akuta situationer i sjuksköterskeprogrammet termin 4.

Valbara kurser i palliativ vård och smärta i sjuksköterskeprogrammet termin 5.

Forskning

Palliativa Centret för Samskapad Vård med forskning inriktad mot skuld- och skamaspekter i palliativ vård, måltidssituationer på äldreboenden, Grounded Theory.

Forskning rörande handledning i ambulanssjukvård (doktorandprojekt).

Forskning rörande värdighetsbevarande vård (doktorandprojekt).

Forskning rörande rumsliga aspekter i palliativ vård.

Samarbete med forskningsmiljön Care about caring vid Örebro Universitet. Stirling University och Glasgow University

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forskning­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)