Carina Persson

Carina Persson

Universitetslektor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
44142, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Jag undervisar till 50%, företrädesvis i familjefokuserad omvårdnad och vetenskapliga metoder på sjuksköterskeprogrammet samt på specialistsjuksköterskeprogrammen i Kalmar. Övrig tid arbetar jag med att bygga upp ett Palliativt center för samskapad vård. Jag är också bihandledare i fyra forskningsprojekt, ett med fokus på familjer där en medlem genomgått en gastric by-pass operation´och ett projekt med fokus på hur det är att leva som familj då en medlem har en kronisk sjukdom. Det tredje projektet omfattar hälsa och behov av stöd hos familjer där en person överlevt ett hjärtstopp samt slutligen ett projekt omfattande hur familjer där det ingår ett barn med funktionsnedsättning använder sig av interna och externa resurser för att hanterar utmaningar i vardagen.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)