Carina Petersson

Carina Petersson

Filosofie doktor inom hälsovetenskap Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Mobilnummer: 076-840 84 89

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)