Carina Sverkersson

Carina Sverkersson

Utbildningsadministratör
Fakultetskansliet för samhällsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar med studentärenden kopplat till polisprogrammet på institutionen för kriminologi och polisiärt arbete (KP).

Exempelvis:

  • Frågor om studieuppehåll och avbrott
  • Individuell studieplan
  • Skadeanmälan till Kammarkollegiet
  • Försäkringar