Carl-Henrik Adolfsson

Carl-Henrik Adolfsson

Universitetslektor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
24094, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Carl-Henrik Adolfsson är forskare och lärare inom forskningsområdet läroplansteori och didaktik. Vid sidan av forskning arbetar jag med skolutvecklingsfrågor där jag också ingår i flera samverkansuppdrag tillsammans med olika kommuner runtom i Sverige.  

Undervisning

Undervisning bedrivs i synnerhet inom lärarutbildningens UVK-kurser (utbildningsvetenskaplig kärna) och då framförallt inom områdena "Läroplansteori och didaktik" samt "Utbildningshistoria". 

Forskning

Mina två forskningsområden är framförallt:

1) Utbildningsreformer och läroplaner i ett historiskt och samhälleligt perspektiv. Bland annat ingår jag i ett flerårigt forskningsprojekt som via klassrumsstudier analyserar implementeringen och konsekvenserna av Lgr11 och Lgy 11. 

2) Relationen mellan forskning och skolpraktik i teori och praktik. Kopplat till detta forskningsområde bedriver jag flera så kallade följeforskningsprojekt i samverkan med olika kommuner där syftet är att beforska och utvärdera skolors lokala utvecklings- och förbättringsarbeten.    

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)