Carl-Henrik Adolfsson

Carl-Henrik Adolfsson

Docent
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
24094, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Carl-Henrik Adolfsson är docent inom pedagogik och arbetar som forskare och lärare inom forskningsområdet läroplansteori och didaktik. Vid sidan av forskning arbetar jag med samverkan med fokus på skolutveckling, skolors styrning och ledning samt organisation tillsammans med en rad olika skolhuvudmän och skolor runt om i Sverige.   

Undervisning

Undervisning bedrivs i synnerhet inom lärarutbildningens UVK-kurser (utbildningsvetenskaplig kärna) och då framförallt inom områdena "Läroplansteori och didaktik" samt "Utbildningshistoria". 

Forskning

Mina två forskningsområden är framförallt:

1) Utbildningsreformer och läroplaner i ett historiskt och samhälleligt perspektiv. Bland annat ingår jag i ett flerårigt forskningsprojekt som via klassrumsstudier analyserar implementeringen och konsekvenserna av Lgr11 och Lgy 11. 

2) Relationen mellan forskning och skolpraktik i teori och praktik. Kopplat till detta forskningsområde bedriver jag flera så kallade följeforskningsprojekt i samverkan med olika kommuner där syftet är att beforska och utvärdera skolors lokala utvecklings- och förbättringsarbeten.    

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)