Carl Thelin

Carl Thelin

Professor, adjungerad
Institutionen för byggteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är civilingenjör i väg- och vattenbyggnad med examen från Lunds Tekniska Högskola. Jag kompletterade min civilingenjörsexamen med ett års studier i Byggnadsrestaurering och kulturmiljövård vid dåvarande Högskolan på Gotland och efter det fick jag möjligheten att disputera i Arkitektur vid Chalmers Tekniska Högskola. Mitt avhandlingsarbete handlar om historiska takkonstruktioner och deras verkningssätt. Sedan 2007 jobbar jag som konsult på Tyréns AB med inriktning mot byggnadsvård och historiska konstruktioner. Jag blev adjungerad professor i byggteknik med inriktning mot tekniskt byggnadsvård vid Linnéuniversitetet 2016. 

Forskning

Mitt forskningsområde är historiska konstruktioner och det har två huvudinriktningar, historiska murverkskonstruktioner och historiska träkonstruktioner

Carl Thelin forskar om historiska valvkonstruktioner.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)