Carolin Valizadeh

Universitetslektor
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))