Carolina Brorsson

Carolina Brorsson

Utbildningsadministratör
Fakultetskansliet för samhällsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708298
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Tjänstledig från FSV

Utbildningsadministratör för institutionen för idrottsvetenskap i Växjö

I min egenskap som utbildningsadministratör kan jag hjälpa till med studieadministrativa frågor för kurser som erbjuds på campus Växjö, samt studieprogrammen Coaching & Sport Management och Masterprogrammet i idrottsvetenskap.

Prefektstöd institutionen för idrottsvetenskap

I min egenskap som prefektstöd samordnar och bereder jag ärenden till prefekts beslutsmöten samt har en sekreterarroll i institutionsrådet på institutionen för idrottsvetenskap.

Internationell koordinator för fakulteten för samhällsvetenskap

Jag har ansvar för processen kring utresande studenter vad gäller information om utbytesstudier, MFS och Erasmuspraktik, skrivande av Learning Agreement samt tillgodoräknande av utbytesstudier.

Övriga ansvarsområden är handläggare av institutions- eller fakultetsspecifika avtal, fakultetens kontaktperson för Linnaeus Palme och Minor Field Studies samt övriga inkommande ärenden inom internationalisering som kommer till fakulteten.