Caroline Emma Hansén

Caroline Emma Hansén

Doktorand
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Sedan hösten 2017 är jag doktorand vid institutionen för socialt arbete med koppling till forskargruppen GAVIS och RISCY.

Ingår även i det interdisciplinära nätverket Network for Research on Violence sedan 2020. 

Undervisning

Jag undervisar på socionomprogrammet, samt handleder uppsatsarbeten. De kurser jag undervisat i är bland annat välfärdsstatens organisering och utsatthet, villkor och interventioner på individ-, grupp- och samhällsnivå, samt international social work. Fokus i undervisningen har främst varit inom området våld i nära relationer och mäns utsatthet. 

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt är inom kunskapsområdet våld i nära relationer med fokus på mäns erfarenheter av att ha varit utsatta för våld av en kvinnlig partner. Jag är intresserad av hur män som utsatts för våld skildrar sina erfarenheter och hur ett offerskap hanteras i relation till samhällets normer och värderingar om kön, hur våldets konsekvenser påverkar männens självuppfattning, självpresentation och (köns)identitet.

Forskningsprojektets huvudmaterial består av kvalitativa narrativa intervjuer med män som har erfarenheter av heterosexuellt partnervåld, men även gruppintervjuer med professionella inom specialiserade enheter på våld i nära relationer samt med frivilliga inom ideella organisationer. 

Uppdrag

Jag är doktorandrepresentant i Etikkommittén Sydost sedan hösten 2020.