Caroline Johansson

Caroline Johansson

Universitetslektor
Institutionen för psykologi Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
+46480446788
+46761457271
45084, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Mitt främsta vetenskapliga intresseområde handlar om socialt undvikande beteende (verbal kommunikationsängslan, svårigheter med fysisk närhet, rädsla för avvisande) ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv (anknytningsteorin). Jag tycker att det är viktigt att studera hur det vi är med om som små påverkar vårt beteende och våra interpersonella relationer som vuxna, och genom att belysa det så kan man också underlätta för personer med särskilda svårigheter. Jag undervisar dels på fristående kurser och på psykologprogrammet. Framförallt inom utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi samt i metod- och statistik och uppsatshandledning.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)