Catherine Legrand

Catherine Legrand

Professor
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
44033, Kalmar/Växjö
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Grundutbildning (GU):  Discovery of a Sustainable Baltic Sea (7.5 Hp), Linnæus University Summer Academy (LUSA), kursansvarig/examinator

Avancerad Utbildning (AU):  MSc Akvatisk Ekologi (120 Hp), handledare

Forskarutbildning (FU), ekologi/mikrobiologi/miljövetenskap, handledare

Forskning

Catherine Legrand bedriver forskning om marina växtplanktons – inklusive giftiga algers – ekologi, fysiologi och diversitet. Hennes forskning omfattar studier om mikrobiella näringsvävar och hur dessa påverkas av externa faktorer.

Legrands fokus ligger på de komplexa biologiska och kemiska interaktionerna mellan växtplankton och bakterier i havet och på deras betydelsefulla roll i formandet av näringsvävar för plankton. Forskningen är avgörande för att kunna upptäcka mikrobiella processer som påverkar energiflödet och mångfald i ekosystemet, exempelvis vad gäller fiskbestånd, övergödning och algblomning.

Uppdrag

Nuvarande

 • Ledamot i Vattendelegation för Södra Östersjöns vattendistrikt, nationellt uppdrag (2016-nu)
 • Uppdrag Akademichef vid Högskolan i Halmstad (2021-2023)
 • Ledamot i Klimatkommission, Region Kalmar län (2017-nu)
 • Adjungerad Ledamot i Kalmarsundskommission, Kalmar län (2016-2021)
 • Ledamot i styrgruppen för Kunskapscenter Skog och Vatten, Husebybruk, Region Kronoberg (2018-2020)

Tidigare (2016-2020)

 • Prorektor ställföreträdande rektor Linnéuniversitet (2016-2020)
 • Ordförande i Kvalitetsrådet (2016-2018)
 • Ordförande i Vetenskapsrådet Linnéuniversitet (2019-2020)
 • Ordförande i Kommittén för Hållbar Framtid (2016-2019)
 • Ordförande i Fakulteternas intresseråd avseende eHälsa (FIRE) (2016-2020)
 • Ledamot i NOVA styrelsen, FoU, Utbildning o Affärsutveckling, Oskarshamn (2016-2018)
 • Ledamot i GreenAct Kronoberg, Länstyrelsen Kronoberg (2016-2020)

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konstnärlig output (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))