Profilbild

Catherine Legrand

Professor, prorektor
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
+46480447309
+46704380618
44033, Hus Vita, Kalmar
1232, Växjö
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Forskning

Catherine Legrand bedriver forskning om marina växtplanktons – inklusive giftiga algers – ekologi, fysiologi och diversitet. Hennes forskning omfattar studier om mikrobiella näringsvävar och hur dessa påverkas av externa faktorer.

Legrands fokus ligger på de komplexa biologiska och kemiska interaktionerna mellan växtplankton och bakterier i havet och på deras betydelsefulla roll i formandet av näringsvävar för plankton. Forskningen är avgörande för att kunna upptäcka mikrobiella processer som påverkar energiflödet och mångfald i ekosystemet, exempelvis vad gäller fiskbestånd, övergödning och algblomning.

Uppdrag

  • Ordförande i Kvalitetsrådet (2016-2018)
  • Ordförande i Kommittén för Hållbar Framtid (2016-nu)
  • Ordförande i Fakulteternas intresseråd avseende eHälsa (FIRE) (2016-nu)
  • Ledamot i Klimatkommission, Kalmar län (2017-nu)
  • Ledamot i Kalmarsundskommission, Kalmar län (2016-nu)
  • Ledamot i NOVA styrelsen, FoU, Utbildning o Affärsutveckling, Oskarshamn (2016-2018)
  • Ledamot i GreenAct Kronoberg, Länstyrelsen Kronoberg (2016-nu)
  • Ledamot i Vattendelegation Sydost Sverige, nationellt uppdrag (2015-nu)

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel, forskning­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))