Cecilia Dautovic Bergh

Cecilia Dautovic Bergh

Universitetslektor
Institutionen för psykologi Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Leg psykolog, leg psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) samt handledare i psykoterapi.

Undervisning

Lärare och handledare på psykologprogrammet på kurser i hälsopsykologi, kognitiv beteendeterapi (KBT), psykiatriska tillstånd samt etik. Kursansvarig för uppdragsutbildningen Grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT), 45 hp.

Forskning

Tillhör Avdelningen för klinisk psykologi, där mitt nuvarande forskningsintresse är utvärdering av asynkron text-baserad kognitiv beteendeterapi (KBT) i en svensk vårdkontext. Är även medlem i nätverket https://digitalcareresearch.se/.

Min doktorsavhandling Neuropsychological Function after Coronary Artery Bypass Grafting försvarades 2007 vid Lunds universitet.

Uppdrag

Medverkar i HK Malmös resursteam, se https://www.hkmalmo.se/nyheter/?ID=194854&NID=1057176

Publikationer

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))