Cecilia Eriksson

Utbildningsadministratör
Fakultetskansliet för samhällsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Utbildningsadministratör vid Fakulteten för samhällsvetenskap.
Programadministratör för Socionomprogrammet i Växjö och Socialt arbete, masterprogram i Växjö och Kalmar. Utöver programmen administrerar jag fristående kurser på grund och avancerad nivå inom socialt arbete.