Cecilia Jonsson

Cecilia Jonsson

Universitetslektor, polisiärt arbete
Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Cecilia Jonsson är fil. dr. och lektor på insitutionen för kriminologi och polisiärt arbete vid Linnéuniversitetet.

Min forskning handlar om kvinnohistoria, historiskt och samtida internationellt solidaritetsarbete, ideella organisationer, ideellt engagerade och polisrelaterade frågor.

Jag är biträdande föreståndare för Centrum polisforskning och utveckling vid Linnéuniversitetet och redaktör för det Nordiska Polisforskningsnätverkets Nyhetsbrev och för Rapportserie i polisiärt arbete.

Undervisning

För närvarande undervisar jag främst i kvalitativ metod och samhällsvetenskaplig teori på akademiska kurser i polisiärt arbete.

Från internationella kurser på Linnéuniversitetet samt från lärarutbyte med Universidad Nacional de San Agustin, Arequipa, Peru har jag internationell undervisningserfarenhet.

Forskning

År 2012 disputerade jag på avhandlingen Volontärerna. Internationellt hjälparbete från missionsorganisationer till volontärresebyråer. Växjö: Linnaeus University Press. Sedan dess har jag fortsatt med historisk forskning om internationellt biståndsarbete och kom 2015 ut med boken Pionjärvolontärerna: en internationell generation i en föränderlig tid, Göteborg: Makadam.

Delar av min forskning har kvinnohistorisk anknytning. Inom ramen för polisrelaterade frågor har jag till Svenskt kvinnobiografiskt lexikon bidragit med artiklar om Polissystrarna, de första kvinnorna i den svenska poliskåren.

Inom polisiärt arbete har jag bland annat genomfört studierna Polisens samverkan med civilsamhället och Användandet av figuranter på polisutbildningen. Andra studier som jag är involverad i handlar om polisutbildningen, som Mäns och kvinnors villkor, förutsättningar och prestationer under polisutbildningen och Akademisk närvaro på polisiär mark? En studie om akademiseringsprocesser inom svensk polisutbildning. Därtill är jag involverad i projektet Peacebuilding amidst ongoing violence: The contribution of the Swedish Police Training Program to Sustainable Peace in  Colombia.

På Centrum för polisforskning och utveckling arbetar jag med framtagande av rapporter som rör polisiärt arbete och polisutbildningen. 

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))