Cecilia Jonsson

Cecilia Jonsson

Universitetslektor
Institutionen för polisiärt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Cecilia Jonsson är fil. dr. och lektor på polisutbildningen vid Linnéuniversitetet. Hennes forskning handlar om historiskt och samtida internationellt solidaritetsarbete, ideella organisationer och ideellt engagerade.

Jonsson är biträdande föreståndare för Centrum polisforskning och utveckling vid Linnéuniversitetet.

Undervisning

Undervisar främst i kvalitativ metod och sociologisk teori. Har internationell undervisningserfarenhet från internationella kurser på Linnéuniversitetet samt från lärarutbyte med Universidad Nacional de San Agustin, Arequipa, Peru.

Forskning

Avslutade projekt:

Pionjärvolontärerna. En internationell generation i en föränderlig tid (Makadam 2015)

Idrott och genus. Med Marie Eriksson fil.dr. i historia och fil.kand. Evelina Hallberg (fd (Källberg)

Doktorsavhandling Volontärerna. Internationellt hjälparbete från missionsorganisationer till volontärresebyråer (Linnéuniversitetet).

Pre-hospital barriers to emergency obstetric care (i Bolivia). Med Med. dr. Mattias Rööst. (finansierat av Sida).

Licenciatavhandling: Frivilligorganisationer i en organisatorisk glesbygd. En studie av socialt inriktade frivilligorganisationers uppkomst och etablering i en kommunal kontext (Växjö universitet).

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forskning­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))