Profilbild

Cecilia Jonsson

Universitetslektor
Polisutbildningen
+46470708313
Hus N 3032
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Cecilia Jonsson är fil. dr. och lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Hennes forskning handlar om historiskt och samtida internationellt solidaritetsarbete, ideella organisationer och ideellt engagerade.

Aktuell med boken "Pionjärvolontärerna. En internationell generation i en föränderlig tid" (2015 Makadam förlag) om 1960-talets internationella solidaritetsarbetare. Boken bygger på livsberättelser och arkivmaterial från privata och offentliga arkiv.

För mer info se Facebooksidan Återresan till Tamil Nadu. https://www.facebook.com/%C3%85terresan-till-Tamil-NaduThe-return-to-Tamil-Nadu-785979274777552/?ref=hl

Projektet har delvis bedrivits inom ramen för Linnaeus University Center for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies: http://lnu.se/lnuc/Linnaeus-University-Centre-for-Concurrences-in-Colonial-nd-Postcolonial-Studies

Avhandlingsrecension av professor Staffan Lindberg i Socialvetenskaplig tidskrift nr 2 2012 s. 140-143: http://svt.forsa.nu/documents/forsa/documents/nya%20b%C3%B6cker%20nr%202%202012.pdf

Undervisning

Undervisar främst i kvalitativ metod och sociologisk teori. Har internationell undervisningserfarenhet från internationella kurser på Linnéuniversitetet samt från lärautbyte med Universidad Nacional de San Agustin, Arequipa, Peru.

Forskning

Avslutade projekt:

2015: Pionjärvolontärerna. En internationell generation i en föränderlig tid (Makadam 2015)

2013: Idrott och genus. Med Marie Eriksson fil.dr. i historia och fil.kand. Evelina Hallberg (fd (Källberg)

2012: Doktorsavhandling Volontärerna. Internationellt hjälparbete från missionsorganisationer till volontärresebyråer (Linnéuniversitetet).

2006-2007: Pre-hospital barriers to emergency obstetric care (i Bolivia). Med Med. dr. Mattias Rööst. (finansierat av Sida).

2006: Licenciatavhandling: Frivilligorganisationer i en organisatorisk glesbygd. En studie av socialt inriktade frivilligorganisationers uppkomst och etablering i en kommunal kontext (Växjö universitet).

Uppdrag

Fakultetsledamot i Kommittén för lika villkor, skyddsombud för institutionen för socialt arbete.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forskning­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))