Profilbild

Cecilia Jonsson

Universitetslektor
Polisutbildningen
+46470708313
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Cecilia Jonsson är fil. dr. och lektor på polisutbildningen vid Linnéuniversitetet. Hennes forskning handlar om historiskt och samtida internationellt solidaritetsarbete, ideella organisationer och ideellt engagerade.

Aktuell med boken "Pionjärvolontärerna. En internationell generation i en föränderlig tid" (2015 Makadam förlag) om 1960-talets internationella solidaritetsarbetare. Boken bygger på livsberättelser och material från privata och offentliga arkiv.

Projektet har delvis bedrivits inom ramen för Linnaeus University Center for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies: http://lnu.se/lnuc/Linnaeus-University-Centre-for-Concurrences-in-Colonial-nd-Postcolonial-Studies

Avhandlingsrecension av professor Staffan Lindberg i Socialvetenskaplig tidskrift nr 2 2012 s. 140-143: http://svt.forsa.nu/documents/forsa/documents/nya%20b%C3%B6cker%20nr%202%202012.pdf

Undervisning

Undervisar främst i kvalitativ metod och sociologisk teori. Har internationell undervisningserfarenhet från internationella kurser på Linnéuniversitetet samt från lärautbyte med Universidad Nacional de San Agustin, Arequipa, Peru.

Forskning

Avslutade projekt:

2015: Pionjärvolontärerna. En internationell generation i en föränderlig tid (Makadam 2015)

2013: Idrott och genus. Med Marie Eriksson fil.dr. i historia och fil.kand. Evelina Hallberg (fd (Källberg)

2012: Doktorsavhandling Volontärerna. Internationellt hjälparbete från missionsorganisationer till volontärresebyråer (Linnéuniversitetet).

2006-2007: Pre-hospital barriers to emergency obstetric care (i Bolivia). Med Med. dr. Mattias Rööst. (finansierat av Sida).

2006: Licenciatavhandling: Frivilligorganisationer i en organisatorisk glesbygd. En studie av socialt inriktade frivilligorganisationers uppkomst och etablering i en kommunal kontext (Växjö universitet).

Uppdrag

Fakultetsledamot i Kommittén för lika villkor, skyddsombud för institutionen för socialt arbete.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forskning­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))