Cecilia Jonsson

Cecilia Jonsson

Universitetslektor, polisiärt arbete
Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Cecilia Jonsson är fil. dr. och lektor på insitutionen för kriminologi och polisiärt arbete vid Linnéuniversitetet.

Min nuvarande forskning handlar främst om akademisering och professionalisering av polisutbildningen och polisorganisationen. Jag har också ägnat mig åt kvinnohistoria, historiskt och samtida internationellt solidaritetsarbete, ideella organisationer och ideellt engagerade.

 

Undervisning

Jag undervisar främst i kvalitativ metod och samhällsvetenskaplig teori på fristående kurser i polisiärt arbete.

Från internationella kurser på Linnéuniversitetet samt från lärarutbyte med Universidad Nacional de San Agustin, Arequipa, Peru har jag internationell undervisningserfarenhet.

Forskning

För närvarande arbetar jag främst i projektet En bra polis(utbildning). Dubbla budskap och självsvåldiga initiativ i en akademiseringsprocess. Projektet innefattar flera studier som på olika sätt berör akademiserings- och professionaliseringsprocesser inom polisutbildningen och polisorganisaitonen. 

År 2012 disputerade jag på avhandlingen Volontärerna. Internationellt hjälparbete från missionsorganisationer till volontärresebyråer. Växjö: Linnaeus University Press. Sedan dess har jag fortsatt med historisk forskning om internationellt biståndsarbete och kom 2015 ut med boken Pionjärvolontärerna: en internationell generation i en föränderlig tid, Göteborg: Makadam.

Delar av min forskning har kvinnohistorisk anknytning. Inom ramen för polisrelaterade frågor har jag till Svenskt kvinnobiografiskt lexikon bidragit med artiklar om bland andra Polissystrarna, de första kvinnorna i den svenska poliskåren.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)