Profilbild

Cecilia Malmqvist

Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
0470-70 83 81072-571 65 11
Hus M 3026
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag är adjunkt på institutionen för skog och träteknik och delar min tid mellan utbildning och forskning.  Just nu undervisar jag på kurserna Lövskog och förädling, Hållbart familjeskogsbruk I, Hållbart familjeskogsbruk I+II, Grundkurs i skogsbruk och Skogsförvaltning för biologer. Jag disputerade i februari 2017 med avhandlingen Planting and survivability of Douglas Fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) in Sweden. Questions of seedling storability, site preparation, bud burst timing and freezing tolerance.  

Jag har haft förmånen att vara med och bygga upp kurserna i Hållbart familjeskogsbruk (från 2001 och framåt) och också undervisat på de kurserna under många år. Jag ingick också i den grupp som såg till att vi fick ett högskoleprogram i skog och träteknik och jag gläds oerhört över den utveckling som programmet har haft fram till dagens Skogskandidatprogram.  Efter en paus för att fokusera på mina doktorandstudier undervisar jag för fullt igen. Just nu ägnar jag min tid åt Hållbart familjeskogsbruk I där jag har kursansvaret och ansvarar för skogsuppskattning, Hållbart familjeskogsbruk I+II och Grundkurs i skogsbruk där jag också tar hand om skogsuppskattningsmomenten, Lövskog och förädling där jag ansvarar för ädellövet och den alldeles nya kursen Skogsförvaltning för biologer där jag bland annat har kursansvaret.  

Mina forskarstudier och min avhandling behandlar föryngring av douglasgran i Sverige. Douglasgranen (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) kommer ursprungligen från västra Nordamerika. Anledningen till att den röner ett allt större intresse i svenskt skogsbruk är att den förväntas klara klimatförändringen bättre än den svenska granen och att den har ett utomordentligt bra virke. Några av de hinder som finns för att odla douglasgran i Sverige återfinns i föryngringsfasen, där t.ex. frostskador och andra klimatskador kan orsaka hög dödlighet och tillväxtnedsättningar. Valet av proveniens är också en avgörande fråga för lyckad föryngring. I ett antal studier har jag undersökt 5-7 olika douglasgranprovenienser avseende överlevnad, skador, skottskjutning på våren, frosttålighet på hösten, effekt av markberedning och lagringsbarhet av plantor. Om möjligt har en jämförelse med gran gjorts.

Jag brinner för vars och ens möjlighet att få prestera sitt bästa, att komma till sin rätt och blomstra. Från sommaren 2013 till årsskiftet 2015/16 jobbade jag lite extra med detta då jag var fakulteten för tekniks representant i kommittén för lika villkor och tillika kontaktperson i universitetets nätverk för lika villkor.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))