Cecilia Malmqvist

Cecilia Malmqvist

Universitetslektor
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lektor på institutionen för skog och träteknik där jag jobbar med undervisning på fristående kurser och på skogskandidatprogrammet.  Jag disputerade i februari 2017 med avhandlingen Planting and survivability of Douglas Fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) in Sweden. Questions of seedling storability, site preparation, bud burst timing and freezing tolerance.  

Undervisning

Jag har haft förmånen att vara med och bygga upp kurserna i Hållbart familjeskogsbruk (från 2001 och framåt) och undervisat på de kurserna under många år. Jag ingick också i den grupp som såg till att vi fick ett högskoleprogram i skog och träteknik och jag gläds oerhört över den utveckling som programmet har haft fram till dagens Skogskandidatprogram. Från och med 1 juli 2019 är jag programansvarig, och deltar förstås i det fortsatta utvecklings- och förbättringsarbetet. 

Jag undervisar på många kurser, till exempel Skogsförvaltning för biologer, Grundkurs i skogsskötsel, Skogens affärsmöjligheter, Internationellt skogsbruk, Hållbart familjeskogsbruk 1, Hållbart familjeskogsbruk 2 och Hållbart familjeskogsbruk 1+2.  Utöver den direkta undervisningen är jag inblandad i ett antal interna och externa projekt som rör utbildningarna som t.ex. MOOCen Med Linné i skogen, projektet Universitetsskogen på Farstorps gård och ett internationellt projekt kring utveckling av skogsföretag - Multiple Use of Forest. Som lärare försöker jag använda varje students drivkraft för ett lustfyllt och effektivt lärande. I Hållbart familjeskogsbruk till exempel använder studenterna sin egen skogsfastighet som laborationssal, där teorin möter praktiken. 

Forskning

Mina forskarstudier och min avhandling handlade om föryngring av douglasgran i Sverige. Douglasgranen (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) kommer ursprungligen från västra Nordamerika. Anledningen till att douglasgranen röner ett allt större intresse i svenskt skogsbruk är att den förväntas klara klimatförändringen bättre än den svenska granen och att den har ett utomordentligt bra virke. Några av de hinder som finns för att odla douglasgran i Sverige återfinns i föryngringsfasen, där t.ex. frostskador och andra klimatskador kan orsaka hög dödlighet och tillväxtnedsättningar. Valet av proveniens eller ursprung är också en avgörande fråga för lyckad föryngring. I ett antal studier har jag undersökt 5-7 olika douglasgranprovenienser från västra Kanada avseende överlevnad, skador, skottskjutning på våren, frosttålighet på hösten, effekt av markberedning och lagringsbarhet av plantor. Om möjligt har en jämförelse med gran gjorts.

Arbetet med douglasgran fortsätter i samarbete med bl.a. SLU, där pågående försök bland annat undersöker betydelsen av skärm för unga plantors överlevnad och tillväxt och hur gödsling i samband med plantering kan påverka tidig tillväxt och överlevnad. 

Jag jobbar också med skogens hälsofrämjande värden i samverkan med institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet, se projektsidan som är länkad nedan. 

Uppdrag

Jag brinner för vars och ens möjlighet att få prestera sitt bästa, att få komma till sin rätt och blomstra. Från sommaren 2013 till årsskiftet 2015/16 jobbade jag lite extra med detta då jag var fakulteten för tekniks representant i kommittén för lika villkor och tillika kontaktperson i universitetets nätverk för lika villkor.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))