Cecilia Olsson Jers

Cecilia Olsson Jers

Docent
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag är docent i svenska språket med inriktning mot retorik och fil.dr. i svenska med didaktisk inriktning på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag har ett speciellt intresse för muntligt och skriftligt språkbruk, muntlig interaktion, berättande och retorik.

Forskning

Fortlöpande driver jag projekten "Narrationer i forskningskommunikation: om berättelsen som akademiskt argument", "Muntlighet och bedömning (Situated orality and Assessment)", "Lärarutbildningens språkpraktiker" samt "Instructor Formative Feedback in Higher Education".

Uppdrag

Jag är redaktör i redaktionen för tidskriften Högre utbildning (hogreutbildning.se).

 

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))