Cecilia Österman

Cecilia Österman

Universitetslektor
Sjöfartshögskolan Fakulteten för teknik
346, Hus Magna, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är sedan april 2013 anställd som universitetslektor i sjöfartsvetenskap med inriktning mot arbetsmiljö och arbetsliv. Min forskning omfattar både den tekniska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön med fokus på det proaktiva, främjande arbetsmiljöarbetet. Det övergripande målet med min forskning är att undersöka och förevisa hur väl utformade tekniska och organisatoriska system som är anpassade för människans förmågor och begränsningar kan bidra till både verksamhetens prestanda och människans välbefinnande.

Undervisning

Jag är kursansvarig för och undervisar i magisterkursen Maritime Human Factors. Den genomförs som distanskurs för att kunna läsas även av yrkesverksamma till sjöss som inte alltid har tillgång till uppkoppling. Jag handleder också examensarbeten på kandidat- och magisternivå.

Forskning

För närvarande är jag involverad i följande projekt:

 • Bedömning av arbetsmiljö och säkerhet vid val av fartygsbränslen
  Pågår 1 februari 2018 till 31 juli 2021. Finansieras av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Undersöker hur arbetsmiljö och innemiljö ombord påverkas när fartyg kör på olika typer av bränslen.
 • Praktiskt arbetsmiljöarbete för en jämställd sjöfart
  Pågår 1 februari 2018 till 30 april 2021. Finansieras av AFA Försäkring.
  Sammanställer och utvärderar befintliga strategier och metoder för att förebygga kränkande särbehandling och främja en god organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • Personlig skyddsutrustning – strategier och rekommendationer för ökad användning genom anpassning till användare, uppgift och kontext
  Pågår 1 april 2020 till 31 mars 2022. Finansieras av AFA Försäkring. Kartlägger varför personlig skyddsutrustning inte används eller används fel i byggbranschen och vid fartygsarbete.
 • Drivkrafter för kompetensförsörjning i en socialt hållbar sjöfart
  Pågår 1 maj 2020 till 30 april 2022. Finansieras av Trafikverkets Sjöfartsportfölj. Kartlägger drivkrafter på individ-, organisations- och branschnivå för kompetensförsörjning i en socialt hållbar sjöfart, samt undersöker hur dessa kan omsättas i praktiken.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))