Profilbild

Cecilia Österman

Universitetslektor
Sjöfartshögskolan Fakulteten för teknik
+46480497680
346, Hus Magna, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag är sedan april 2013 anställd som universitetslektor i sjöfartsvetenskap med inriktning mot arbetsmiljö och arbetsliv. Min forskning omfattar både den tekniska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön med fokus på det proaktiva, främjande arbetsmiljöarbetet. Det övergripande målet med min forskning är att undersöka och förevisa hur väl utformade tekniska och organisatoriska system som är anpassade för människans förmågor och begränsningar kan bidra till både verksamhetens prestanda och människans välbefinnande.

Undervisning

Jag är kursansvarig för och undervisar i magisterkursen Human Element in Sustainable Shipping som genomförs som distanskurs för att kunna läsas även av yrkesverksamma till sjöss som inte alltid har tillgång till uppkoppling. Jag handleder också examensarbeten på kandidat- och magisternivå.

Forskning

För närvarande är jag involverad i följande projekt.

Intendenturpersonalens arbetsmiljö. Det här projektet undersöker arbetsmiljön för intendenturpersonalen på svenska passagerarfartyg. Projektet innefattar en undersökning av svenskregistrerad sjöpersonals arbetstillfredsställelse, motivation och utmattningsupplevelse, samt analys av Försäkringskassans sjukskrivningsstatistik för åren 2011–2014 med avseende på sjuktal och diagnoser för långa sjukskrivningar över 60 dagar. Projektets övergripande mål är att identifiera friskfaktorer för att minska risken för långa sjukskrivningar och lämna välgrundade rekommendationer för branschen.

RISSYL – riskbedömning av sjöpersonals exponering för toxiska luftföroreningar. Detta forskningsprojekt undersöker på vilket sätt besättning ombord exponeras för farliga luftföroreningar i olika typer av arbetssituationer. Målet med projektet är att ta fram praktiska råd och rekommendationer för att minimera exponeringen för farliga ämnen, för både befintliga fartyg och för nybyggen. Projektet påbörjades hösten 2015 och slutrapporten kommer i juni 2018.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))