Cecilia Trenter

Docent
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter

Placeringsort: Växjö, hus F, G 320

Undervisning

Jag undervisar i ämnen som handlar om historiebruk, historieförmedling och historisk metod och teori i historia. Jag undervisar även på kurser i Kreativt skrivande som till exempel Att skriva historiska romaner och Att skriva fantasy litteratur.

Jag är programansvarig för masterprogrammet för kulturvetenskaper.

Forskning

I min forskning berörs historiebruk i framförallt populärkultur och historiografi med fokus på kulturellt minne i fiktioner. Jag leder tillsammans med Anna Höglund nätverket Fantastik och kulturvetenskaper med bas vid Lnu som bl a arbetar på en antologi antagen för publicering på Mc Farland.

Under 2019 medverkar jag i ett historiedidaktiskt projekt "Barn relaterar till historiska platser" vid Linköpings Universitet (finansierat av Riksantikvarieämbetet) 

Jag deltar i forskningen i arkivet Face of AIDS. The film Archive vid Karolinska institutet med fokus på minnesprocesser av AIDS och HIV. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))