Cecilia Trenter

Docent
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter

Placeringsort: Växjö, hus F, G 320

Undervisning

Jag undervisar i ämnen som handlar om historiebruk, historieförmedling och historisk metod och teori i historia. Jag undervisar även på kurser i Kreativt skrivande som till exempel Att skriva historiska romaner.

Forskning

I min forskning berörs historiebruk i framförallt populärkultur och historiografi. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))