Changxun Yu

Changxun Yu

Forskare
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
43088, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är forskare i miljövetenskap med ett särskilt intresse för biogeokemisk cykling av metaller/makronäringsämnen och deras svar/återkopplingar till mänskliga aktiviteter och miljöförändringar.

Undervisning

Jag undervisar i kurser på masterprogrammet Miljövetenskap och hållbar utveckling. En annan viktig del av min undervisning inkluderar också handledning av examensarbeten (grund och avancerad nivåer) and doktorsarbeten.

Forskning

Min forskning fokuserar huvudsakligen på biogeokemiska processer av Fe och Mn, såväl som deras (i) effekter på rörligheten, transporten och miljöspridningen av potentiellt giftiga eller biologiskt kritiska spårämnen (t.ex. U, Ni, As, och REEs); och (ii) kopplingar till lagring/omsättning av organiskt kol och kretslopp av näringsämnen (t.ex. Si, P, och N) i djup- och ytmiljöer. För att få fundamental förståelse av dessa processer och koppla dem till processer och fenomen i landskapsskala, kombinerar vi konventionella (bio)geokemiska analyser med ett brett utbud av toppmoderna avbildnings, spektroskopi och masspektrometri tekniker (t.ex. XAS, STXM, FTIR, GC-MS, och FT-ICRMS), isotopkarakteriseringar och moderna teoretiska simuleringar (t.ex. DFT) via samarbeten med både nationella och internationella grupper.

Mina forskningsprojekt är finansierade av Formas, Sveriges Geologiska Undersökning, och EU Botnia Atlantica.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)