Chantal Albepart-Ottesen

Universitetslektor Spara kontaktuppgifter

Chantal är universitetsadjunkt och arbetar vid Linnéuniversitet (tidigare Växjö universitet) sedan 1993. Hon har avlagt en Fil. mag. i engelska samt en Fil. dr. i franska. I hennes avhandling studeras svenska studenters muntliga produktion av talad franska. Hon undervisar i franska inom områdena språkvetenskap, kultur och realia, skriftlig- och muntlig språkfärdighet, didaktik samt översättning. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)