Charina Knutson

Charina Knutson

Doktorand
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Charina Knutson är doktorand i arkeologi i forskarskolan GRASCA vid Linnéuniversitetet.

Forskning

Min forskning handlar om arkeologi och urfolk, med fokus på samer. Vilka policys finns på området, och hur följs de i vardagen? Vilka är de bästa arbetssätten om man vill att arkeologin ska bidra till dialog, dekolonisation och aktivt medborgarskap?

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)