Charlie Järpvall

Charlie Järpvall

Universitetslektor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Charlie Järpvall är fil. dr i mediehistoria och lektor i biblioteks- och informationsvetenskap. Hans huvudsakliga forskningsintressen kretsar kring informationens kulturhistoria under framförallt 1900-talet och relationen mellan information och medieteknik. I sin avhandling undersökte Järpvall kontorspapperet som medieform och hur A4-formatet infördes i Sverige.

Undervisning

Charlie Järpvall undervisar främst på kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap, på såväl campus- som distansprogrammen.

  • Biblioteket i en digital värld
  • Information, teknologi, praktik
  • Vetenskaplig kommunikation med bibliometri
  • Uppsatskursen

 

 

Forskning

Nuvarande forskningsprojekt:

"Hemmets pappersarbete och drömmen om ordning: Ideal, praktiker och medieteknologier i hemmets administration cirka 1940–1980 i Sverige." (Tillsammans med Magnus Andersson, Lunds universitet och Charlotte Nilsson, Lunds universitet.)

"Skrivbordet som idé och arbetsredskap". Antologiprojekt tillsammans med Johan Jarlbrink, Umeå universitet.

 

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)