Charlie Järpvall

Charlie Järpvall

Universitetslektor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Charlie Järpvall är fil. dr i mediehistoria och lektor i biblioteks- och informationsvetenskap. Hans huvudsakliga forskningsintressen kretsar kring informationens kulturhistoria under framförallt 1900-talet och relationen mellan information och medieteknik.

Undervisning

Charlie Järpvall undervisar främst på kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap, på såväl campus- som distansprogrammen.

  • Biblioteket i en digital värld
  • Information, teknologi, praktik
  • Vetenskaplig kommunikation med bibliometri
  • Dokument i teori och praktik

 

 

Forskning

 

 

Uppdrag

Medlem i redaktionsrådet för skriftserien Mediehistoriskt arkiv. http://mediehistorisktarkiv.se/

Medlem i det europeiska forskningsnätverket Entangled Media Histories. https://emhis.blogg.lu.se/

Studierektor för programmen i biblioteks- och informationsvetenskap samt digital humaniora.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)