Charlotta Håkansson

Charlotta Håkansson

Universitetsadjunkt
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lärare och doktorand på Institutionen för Skog och träteknik på Fakulteten för teknik, FTK, med tidigare erfarenheter bl a från skogsbruksplanläggning, avverkningsledning, projektledning och systemförvaltning.

Undervisning

Kurser jag är involverad i finns både inom våra utbildningsprogram högskoleingenjör skog och trä, skogskandidatprogrammet och fristående kurser inom Hållbart familjeskogsbruk.

Forskning

Den forskning jag bedriver handlar om bl a skogens klimatnytta och hur flödena av växthusgaser som, koldioxid, metan och lustgas, påverkas av gödsling på skogsmark med ung granskog.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)