Charlotta Håkansson

Charlotta Håkansson

Univlektor befordrad
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Idag arbetar jag som lärare och doktorand på Institutionen för Skog och träteknik på Fakulteten för teknik, FTK, med tidigare erfarenheter bl a från skogsbruksplanläggning, avverkningsledning, projektledning och systemförvaltning.

Undervisning

De kurser jag är involverad i finns både inom våra utbildningsprogram högskoleingenjör skog och trä, skogskandidatprogrammet och fristående kurser inom Hållbart familjeskogsbruk.

Forskning

Den forskning jag bedriver handlar om skogens klimatnytta, närmare bestämt om hur flödena av växthusgaser som koldioxid, metan och lustgas, påverkas av gödsling på skogsmark där det växer ung granskog med inslag av björk.

Funderar du på skogsforskning och fältarbete kan höra ihop kan du bläddra i fotoboken jag sammanställde i en av doktorandkurserna jag gått. Det finns en svensk och en engelsk version.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)