Charlotte Bengtsson

Professor, adjungerad
Institutionen för byggteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter

Jag heter Charlotte Bengtsson och är Väg- och vatteningenjör från Chalmers. Efter doktorsexamen inom Stål- och träbyggnad så har jag arbetat många år med Träteknik och träbyggande inom SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut både som forskare/projektledare och nu som chef för enheten SP Trä. Sedan fem år tillbaka är jag också Adjungerad professor i träbyggnadsteknik vid Linnéuniversitetet. I Växjö har SP och Linnéuniversitetet en mycket stark och framgångsrik samverkan.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)