Charlotte Hommerberg

Charlotte Hommerberg

Universitetslektor
Institutionen för språk Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Lärare och forskare i engelsk språkvetenskap samt gymnasielärare i engelska och franska. 

Undervisning

Min undervisning omfattar bl.a. översättning och språkdidaktik på avancerad nivå, forskningsskrivande på engelska och språkvetenskap med samhällsorientering på grundnivå. Handledning på kandidat-, avancerad och forskarnivå. Undervisning om att undervisa i det internationella klassrummet på uppdrag UPE.

Forskning

Min forskning rör bl.a. retorik och diskursanalys i förhållande till dagens samhälle, med fokus på konsumtion. Jag intresserar mig också för teoribildning och utveckling av språkvetenskapliga analysmodeller. Jag är för närvarande verksam inom forskningsprojektet PROFiLE, som fokuserar på engelskans roll i masterutbildningar vid svenska universitet. Projektet finansieras genom medel från Vetenskapsrådet. Jag medverkar också som språkvetare i den nyetablerade interdisciplinära spetsforskningsmiljön Linnaeus University Centre för Intermediala och Multimodala Studier. Från september 2015 är jag projektledare för det tvärvetenskapliga projektet Metaforer i palliativ cancervård, ett samarbetare mellan språkvetare och vårdvetare vid tre universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet och Lancaster University. Projektet finansieras genom medel från Familjen Kamprads stiftelse.

Priser och utmärkelser:
Kungliga vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens pris för förtjänt vetenskapligt arbete 2013 för doktorsavhandlingen om retorik i vinrecensioner.
Priset för bästa posterpresentation vid konferensen Researching and applying metaphor (RaAM), Berlin 2016.

Uppdrag

Administration: Studierektor för ämnet engelska vid Linnéuniversitetet 2012-2015.

Förtroendeuppdrag: Ledamot i Fakultetsstyrelsen för Fakulteten för Konst och Humaniora

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))