Charlotte Silander

Charlotte Silander

Docent, biträdande prefekt
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är statsvetare och arbetar som lektor vid  institutionen för pedagogik. Mina  forskningsintressen inkluderar forsknings- och utbildningspolitiska frågor, så som styrning och organisation av högre utbildning liksom frågor om kön och genus i högre utbildning.

Nyckelord: Högre utbildning, forskningspolitik, europaforskning, jämställdhet i högre utbildning

Undervisning

Arbetslivspedagogik, UVK kurser sociala relationer, forskarhandledarutbildningen

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

I projektet "Gender equality and diversity policies in Nordic universities" som utgör en del av NORDICORE - Nordic Centre for Research on Gender Equality in Research and Innovation, samlar vi in data om jämställdhet och mångfaldspolicyer vid Nordiska universitet och högskolor sedan 1990-talet och framåt. Vi arbetar med att kartlägga och kategorisera vilka jämställdhetsåtgärder som har implementerats över tid samt analyserar variationen mellan lärosäten över tid i syfte att undersöka vilken typ av policy som har betydelse för könsbalansen hos den akademiska personalen.

Forskningsprojekt: Evaluation of gender equality policies – what works? 

I projektet "Doctoral students' innovative and collaborative capability" görs jämförande studier av hur doktorander utvecklas inom utbildningsområdet och ingenjörsområdet i Sverige och Sydafrika när det gäller deras självständighet, kreativitet, kritiska tänkande, och kommunikationsfärdighet. Vad främjar eller hämmar denna utveckling i olika länder och inom olika discipliner? Vilken betydelse har forskarutbildningens organisation och ledarskap för utvecklingen? Vad för slags doktorskompetens efterfrågas av organisationer utanför akademin och hur matchar lärandet i forskarutbildningen dessa krav?

Uppdrag

Biträdande prefekt vid institutionen för utbildningsvetenskap

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))