Charlotte Silander

Charlotte Silander

Docent
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är docent i statsvetenskap och arbetar som lektor vid institutionen för pedagogik. Mina forskningsintressen inkluderar forsknings- och utbildningspolitiska frågor, så som styrning och organisation av högre utbildning liksom frågor om kön och genus i högre utbildning.

Nyckelord: Högre utbildning, forskningspolitik, europaforskning, jämställdhet i högre utbildning, mångfald, akademisk karriär, internationalisering

Undervisning

Lärarutbildningen, Professionsmagisterprogrammet

Forskning

Jag forskar främst om jämställdhet i högre utbildning och akademisk karriär. Inom ramen för forskningsmiljön Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies studerar jag ur svenska lärosätens internationaliseringsarbete i relation till  mångfald. I projektet "Gender equality and diversity policies in Nordic universities" som utgör en del av NORDICORE - Nordic Centre for Research on Gender Equality in Research and Innovation, analyserar vi data om jämställdhet och mångfaldspolicyer vid Nordiska universitet och högskolor sedan 1990-talet och framåt. Vi arbetar med att kartlägga och kategorisera vilka jämställdhetsåtgärder som har implementerats över tid samt analyserar variationen mellan lärosäten över tid i syfte att undersöka vilken typ av policy som har betydelse för könsbalansen hos den akademiska personalen.

Mina forskningsintressen omfattar också  frågor demokrati, mångfald och jämlikhet  i lärarutbildningen  Utbildning är en av grundstenarna i en fungerande demokrati och lärarutbildningen utgör en central byggsten i att främja demokratiska värderingar så som jämlikhet, jämställdhet och tolerans och spelar en viktig roll för att fostra till mångfald och inkludering av framtida samhällsmedborgare.

Andra pågående projekt handlar om lärarstudenters syn på intenrationalisering och interkulturalitet, jämförelser av medborgarskap i Europeiska läroplaner samt universitetens likabehandlingsarbete.

Länkar till forskningsprojekt:

Evaluation of gender equality policies – what works?

www.umu.se/en/research/groups/geniac/

Se en sammanfattning av vår senaste studie om internationell rekrytring till akademin ur ett könsperspektiv

Uppdrag

Akademisk ledare för EUniwell Arena for Social Equality and Wellbeing

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))