Profilbild

Charlotte Silander

Universitetslektor, biträdande prefekt
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708601
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag är statsvetare och arbetar som lektor vid  institutionen för pedagogik. Mina  forskningsintressen inkluderar forsknings- och utbildningspolitiska frågor, så som styrning och organisation av högre utbildning liksom frågor om kön och genus i högre utbildning.

Nyckelord: Högre utbildning, forskningspolitik, europaforskning, jämställdhet i högre utbildning

Undervisning

Arbetslivspedagogik, UVK kurser sociala relationer, forskarhandledarutbildningen

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

I projektet "Gender equality and diversity policies in Nordic universities" som utgör en del av NORDICORE - Nordic Centre for Research on Gender Equality in Research and Innovation, samlar vi in data om jämställdhet och mångfaldspolicyer vid Nordiska universitet och högskolor sedan 1990-talet och framåt. Vi arbetar med att kartlägga och kategorisera vilka jämställdhetsåtgärder som har implementerats över tid samt analyserar variationen mellan lärosäten över tid i syfte att undersöka vilken typ av policy som har betydelse för könsbalansen hos den akademiska personalen.

Forskningsprojekt: http://www.samfunnsforskning.no/core/nordicore/english/work-packages/evaluation-of-gender-equality-policies/

I projektet "Doctoral students' innovative and collaborative capability" görs jämförande studier av hur doktorander utvecklas inom utbildningsområdet och ingenjörsområdet i Sverige och Sydafrika när det gäller deras självständighet, kreativitet, kritiska tänkande, och kommunikationsfärdighet. Vad främjar eller hämmar denna utveckling i olika länder och inom olika discipliner? Vilken betydelse har forskarutbildningens organisation och ledarskap för utvecklingen? Vad för slags doktorskompetens efterfrågas av organisationer utanför akademin och hur matchar lärandet i forskarutbildningen dessa krav?

Uppdrag

Biträdande prefekt vid institutionen för utbildningsvetenskap

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))